คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา โดยผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน และอัญเชิญเครื่องบริวารกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่