คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารคมส. พร้อมบุคลากรร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019

     เมื่อเวลา 19.00 น. (27 ธ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อรับใช้สังคมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานประกอบด้วยการแสดงจาก 7 ส่วนราชการ และร่วมลุ้นสร้อยคอทองคำ ของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

 

แกลเลอรี่