คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

YRU HUSO จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2019

     เมื่อเวลา 19.00 น. (4 ม.ค.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ Happy New Year 2019 ณ อาคาร 24 ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ Happy New Year 2019 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ Happy New Year 2019 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ทานข้าวร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ฯ และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อรับใช้สังคมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการแลกของขวัญ และร่วมลุ้นสร้อยคอทองคำจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และอาจารย์ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

แกลเลอรี่