คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนสวัสดีปีใหม่คณบดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

วันนี้ 10 มค 62 อาจารย์ซูลฟีกอร์  มาโซ ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานคณบดี โดยมี อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

แกลเลอรี่