คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันนี้ (16 ม.ค. 62) ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ โดยมี อาตารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดี และอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้ย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบกระเช้า

แกลเลอรี่