คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในการประกวดคัดสรรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

วันนี้ (18 ม.ค. 62) ที่ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP :  PSO) โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ทั้งนี้ อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ตำแหน่งบริหารรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์อัคริมาษ์ เข้าร่วมในการส่งผลิตภัณฑ์ "น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สูตรจาวมะพร้าว" ประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP :  PSO) ในประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้ อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมในนามผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมคัดสรรตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เหลือสุดยอดผลิตภัณฑ์ประเภทละ 1 ผลิตภัณฑ์ ใน 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการผลิต ด้านการสร้าง และด้านการตลาด ซึ่งทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัดยะลา ก็จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป            

แกลเลอรี่