คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ (23 มค 62) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักยะลา โดยมีการจัดแสดงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จาก ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรูปของ อาหาร วัฒนธรรม และการแสดง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก

แกลเลอรี่