คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมประชุมปฏิบัิตการวิเคราะห์ค่างาน การทำคู่มือปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์งาน

วันที่ 28-30 มกราคม 2562 บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมปฏิบัิตการวิเคราะห์ค่างาน การทำคู่มือปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์งาน ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเวิงช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิราลงกรณ (อาคาร 20) โดยมี อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่