คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมไหว้สักการะบูชาศาลพ่อฉิม เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสักการะบูชาศาลพ่อฉิม เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562  ซึ่งศาลพ่อฉิมเป็นที่เคารพบูชาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่