คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 น.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562  ณ  อาคารประกอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่