คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดยะลา

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดยะลา ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร "น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สูตรจาวมะพร้าว"

 

แกลเลอรี่