คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อ.เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดยะลา

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

     การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับให้เหมาะสมกับตลาดในระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP กับการท่องเที่ยว

ในปี 2562 จังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นตามโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ประจำปี 2562 โดยมีผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ใน 5 ประเภท ดังนี้

– ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยหินแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

– ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองสูตรกะทิ บริษัทตอยยีบันฟู้ดส์ จำกัด ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

– ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าชิ้นลายบาติก กลุ่มเก๋บาติก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

– ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แกะหนังภาพนูน กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

– ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มผลิตภัณฑ์อัคริมาษ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่