คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือการจัดงานคืนสู่เหย้าชาว คมส.

วันนี้ 31 ก.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณาจารย์ หัวหน้างาน และกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาว คมส. เพื่อส่งเสริมให้มีศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้พบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน

แกลเลอรี่