คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีพบปะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนแลกนักศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี ได้พบนักศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งจะเดินทางไป ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นนักศึกษาจากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และหลักสูตรภาษาอาหรับ

แกลเลอรี่