คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตร รปศ. มรย. มอบทุนการศึกษา จากการจัดงาน เดิน - วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ.มรย.

วันนี้ (20 ส.ค.62) คณะกรรมการจัดงาน เดิน - วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ.มรย. นำโดยประธานผู้จัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดมอบทุนการศึกษาจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรมข้างต้น ซึ่งได้มอบให้กับนักศึกษา รปศ. จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว และได้กล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนอีกด้วย

แกลเลอรี่