คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย จันทน์กะพ้อ(บุคลากร) เกมส์

       วันนี้ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา จันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 4 คณะ และ 3 สำนัก ร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น 7 สี โดยจัดแข่งขันทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

แกลเลอรี่