คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต และอาจารย์วราลี รุ่งบานจิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวิดีทัศน์สั้น เนื่องในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต และอาจารย์วราลี รุ่งบานจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวีดีทัศน์สั้น ในหัวข้อ ความประทับใจที่มีต่อประเทศจีน ประจำปี 2562 เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ  โรงแรม Emerald กรุงเทพฯ โดยมีเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Lv Jian เป็นผู้มอบรางวัล

แกลเลอรี่