คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ในงาน 1BIAX ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ในงาน 1BIAX (Bachok International Art Exhibition) University Malaysia Kerlantan ประเทศมาเลเซีย โดยมีผลงานสร้างสรรค์จำนวน 8 ผลงาน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

แกลเลอรี่