คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)

การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายการให้บริการะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address) ซึ่งบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
จะมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานในการลงทะเบียน หรือสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://macregister.yru.ac.th ในวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องธรุการ ชั้น 1 (อาคาร 20)
           
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการ On Stop Service ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 073-299636 (ภายใน 20000) 
หรือีเมล [email protected]

แกลเลอรี่