คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและร่วมถวายความอาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559  บุคลากรท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถลงชื่อได้ที่
งานธุรการและสารบรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ รับสมัครจำนวนจำกัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะพิจารณาผู้เข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง