คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมใหญ่เฉลิมพระเกียรติ์่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่