คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยือนรัฐกลันตันเพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU)

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะโดย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี  อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย เยือนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเข้าพบท่านไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงศุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนชาวสยาม รัฐกลันตัน เพื่อหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ในอนาคต

แกลเลอรี่