คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อวยพร ท่านอธิการบดี

วันที่ 9 ม.ค. 59 ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบกระเช้า และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

แกลเลอรี่