คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) จำนวน 1 อัตรา (English lecturer recruitment)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University seeking for full-time English lecturer (foreign lecturer) details as follow

Applications period :  July 19 - 31, 2022.
Salary : 20,780 THB/month 
Housing allowance : 8,000 THB/month

more details  .please download pdf (green button) 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด