คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีเข้ารับการประเมินผู้บริหาร

วันที่ 25 ม.ค.60 ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับคณะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ์

แกลเลอรี่