คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ

2. ประกาศ วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ
 

สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ก.ย. 65 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAo0vM1l2VGngf15HTcba7-xCuVBudUvBXXVXND3ablBtZMg/viewform