คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566