คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) จำนวน 1 อัตรา (English lecturer recruitment)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดนี้
 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University seeking for full-time English lecturer (foreign lecturer) details as follow

Announcement of recruitment
Faculty of Humanities and Social Sciences, Yala Rajabhat University ,Thailand

POSITION : A FULL-TIME ENGLISH LECTURER
Responsibilities : Teaching, training and handling other duties as assigned
Salary : 20,780 THB/Month
Housing Allowance : 8,000 THB/Month

Qualifications :

1. A native English speaker or a non-native speaker from
English speaking countries. Certificate in TEFL, EESL or TESOL
would be required for a non-native speaker.
2. Master's degree in English or in any related field.
3. Experiences in teaching English.
4. Having good working skills as well as being able to coordinate
effectively with others and to work as a team.
5. Special consideration will be given to the applicants who have extensive
experience in teaching, research and publications in their field of specialty.

Application process :

1. Open for applications from now -  November 7th, 2022
2. Only short-listed candidates will be announced on November 9th, 2022.
3. An interview will be scheduled on November 14th, 2022.
4. The result will be announced on November 16th, 2022.
5. Start working on November 21st, 2022.

mail CONTACT
+66945934909 
Dr.Cheewala Badklang (Coordinator).
cheewala.b@yru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่