คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลในการประกวดโครงการ“TK Reading Power ปล่อยพลังรักการอ่าน รุ่นที่ 3”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา วัชรสุขุม พร้อมด้วย อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล และอาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “TK Reading Power ปล่อยพลังรักการอ่าน รุ่นที่ 3” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี TK park จัดโดย อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK park Yala)

ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน โดยมีรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุรีนา มะเซ็ง นางสาวอัสมีนา เจ๊ะอีซอ และนางสาวนูรอาซีกิน ยูโซ๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอารีนา ยะละมะ นางสาวไซดินา ดีนนุ้ย และนางสาวซัมซูรีย์ มะสีละ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสากีตะห์ สาและ นายอนุวา สะเตาะ และนายอาดีรัน อาแวกือจิ

แกลเลอรี่