คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 60

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันราชภัฏ 60 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี สมพล ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ภายในงาน ประธานในพิธี ได้มอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลเพชรราชภัฏ และรางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมกล่าวพบปะพูดคุยและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่