คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตรและหน่วยงานภายใน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมการดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป YRU-CMS ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หลักสูตรและหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ โดยมี คุณอักมาล เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ 

แกลเลอรี่