คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม" โดยมี หลักสูตรในมหาวิทยาลัย สับเปลี่ยนหมุนเวียน นำศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมา เผยแพร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

แกลเลอรี่