คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566

            ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดี    แก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

            ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคล ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่ www.nualumni.nu.ac.th (ส่งประวัติและผลงานทางออนไลน์เท่านั้น) ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่