คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตารางการอบรม :
https://drive.google.com/file/d/1BKsbAnkIbGrW7a58j7dzvMJKTHMTGP1l/view


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclWHZbipPJkrQjDl4yoC35japOKDEP7JOlIrok37-1saOWFw/viewform

 

แกลเลอรี่