คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐทุกสังกัด เข้าอบรมหลักสูตร3 หลักสูตร

ด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐทุกสังกัด เข้าอบรมหลักสูตร3 หลักสูตร ดังนี้

  1.  การเขียนหนังสือราชการและการเกษียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่น 2

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

โดย วิทยากร ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทยในหนังสือราชการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้าราชการบำนาญ)

สมัครได้ที่  https://oaes.pn.psu.ac.th/Web65/?content=Course...

 

  1. เทคนิคการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ รุ่น 2

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
โดย วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้าราชการบำนาญ)

สมัครได้ที่  https://oaes.pn.psu.ac.th/Web65/?content=Course... 

 

  1. การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูด และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รุ่น 1

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
โดย วิทยากร 1.คุณพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.คุณอนุภาพ ด้วงนิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมัครได้ที่ https://oaes.pn.psu.ac.th/Web65/?content=Course... 

 

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

 

วันหมดเขตรับสมัคร 7 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณนราดูร เชษฐวรรณสิทธิ์ โทร. 086-0919288

คุณณรงค์ฤทธิ์ เมืองมุสิก โทร. 093-5793010

คุณรังสิมา ทองทราย โทร. 083-6515089

E-mail : training.pnpsu@gmail.com

Line official : @600edzwz

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่