คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

            ตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ และได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความกรุณาจากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา รายได้จากการจำหน่าย ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ  นั้น

           ในโอกาสที่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 จะเวียนมาบรรจบครบรอบ อีกครั้งหนึ่ง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีภาพตัวอย่างตามแผ่นพับที่ส่งมาพร้อมนี้

           การสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อตามที่แนบมาพร้อมนี้และส่งไปที่สำนักหารายได้และประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และวงเล็บที่มุมซองด้านล่าง "ดอกมะลิ" โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 604 - 607 โทรสาร 0-2354 - 7549 - 50

           การชำระเงิน ชำระเงินได้โดยเงินสด / เช็ค / ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน โดยสั่งจ่าย" กองทุนดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” และ ธนาณัติปลายทาง ไปรษณีย์ดุสิต 10300 หรือโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ บัญชีเลขที่ 4 0 2 - 8 - 5 3 4 4 8 - 5 ชื่อบัญชี "กองทุน ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์ฯ" และส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354 - 7549 - 50 หรือ Line ID : community.fund และ Email : community.fund@ncswt.or.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด