คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลาราชการ) สาขาวิชาภาษาจีน (รอบ2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลาราชการ) ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (รอบ2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด