คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด