คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด