คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อและรอบการเข้าอบรมฯ ของนักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่ผ่านการอบรมอัตลักษณ์ภาษามลายู

ประกาศรายชื่อและรอบการเข้าอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของนักศึกษารหัส 58 ที่ยังไม่ผ่านการอบรมอัตลักษณ์ภาษามลายู

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษารหัส 58 ยังไม่ผ่านการอบรมอัตลักษณ์ภาษามลายู ให้เข้าอบรมการลงทะเบียนเรี่ยนออนไลน์ ในระบบ ThaiMOOC ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24)  

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และรอบ ตามไฟล์แนบที่ประกาศนี้

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะวิทยาการจัดการ รอบเช้า 9.00 - 12.00 น.

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ คณะครุศาสตร์ รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

หมายเหตุ

  • ผู้ผ่านการอบรมในระบบ ThaiMOOC จะได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • อีเมล @yru.ac.th
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (ถ้ามี)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่