คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

โดยจะจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ร่วมชื่นชมผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบทั้ง 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย งานทัศนศิลป์ สื่อผสม ดิจิตอลอาร์ต งานสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ งานออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

แกลเลอรี่