คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับวง "บุหงารายาคลาสิค Huso band" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด yru culture challenge

ขอแสดงความยินดีกับวง "บุหงารายาคลาสิค Huso band" ทีมดิเกร์ฮูลูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวด yru culture challenge

แกลเลอรี่