คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ได้รับทุนจากสถาบันขงจื้อเบตง ไปเรียนภาษา ณ มณฑลฉงชิ่ง ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางสาวอาตีกอฮ์ ตลอ 柃树珍 
2. นางสาวอกีดะห์ แวกาเดร์ 陈晓霜
3. นางสาวซาฮีดะห์ หะยี 海婷婷
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รหัส 57 
ที่ได้รับทุนเรียนภาษา 1 ปี จากสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง ไปศึกษาต่อ ณ มณฑลฉงชิ่ง ประเทศจีน 

 

เว็บไซต์หลักสูตรภาษาจีน http://human.yru.ac.th/chinese

แกลเลอรี่