คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562