คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (ด้านไอที) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 58-59)

ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (ด้านไอที) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 58-59) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สามารถดูประกาศได้จากเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด