คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวง อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด