คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

แกลเลอรี่