คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานปฏิทินออนไลน์มหาวิทยาลัยราชฏยะลา (clendar.yru.ac.th) พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานปฏิทินออนไลน์มหาวิทยาลัยราชฏยะลา (clendar.yru.ac.th) พ.ศ.2565 ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด