คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากอาจารย์ประจำในคณะ และอาจารย์ประจำคณะอื่น พ.ศ. 2565

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากอาจารย์ประจำในคณะ และอาจารย์ประจำคณะอื่น พ.ศ. 2565

สามารถดาวโหลดประกาศคุณสมบัติ หลักเกณวิธีการสรรหาฯ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ และ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ได้จาก ลิ้งก์ bit.ly/3THqpCC