คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะฯ ฉบับที่ 2

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากอาจารย์ประจำในคณะ และอาจารย์ประจำคณะอื่น พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

สามารถดาวโหลด ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะฯ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหากรรมการประจำคณะฯ และ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการประจำคณะฯ ได้จาก ลิ้งก์ bit.ly/3THqpCC